കഴക്കൂട്ടം വനിത ഗവണ്‍മെന്റ് ഐ.ടി.ഐയില്‍ ഒഴിവുകള്‍..


കഴക്കൂട്ടം വനിത ഗവണ്‍മെന്റ് ഐ.ടി.ഐയില്‍ സ്റ്റെനോഗ്രാഫര്‍ സെക്രട്ടേറിയല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് (ഇംഗ്ലീഷ്), സ്റ്റെനോഗ്രാഫര്‍ സെക്രട്ടറിയല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് (ഹിന്ദി), സെക്രട്ടറിയല്‍ പ്രാക്ടീസ് (ഇംഗ്ലീഷ്), ടെക്നീഷ്യന്‍ പവര്‍ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റംസ്, ഹോസ്പിറ്റല്‍ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എയിഡഡ് എംബ്രോയിഡറി ആന്റ് ഡിസൈനിംഗ് എന്നീ ട്രേഡുകളിലും എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്‌കില്‍ എന്ന വിഷയത്തിലും ഗസ്റ്റ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍മാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ 17.11.2021 രാവിലെ 10.30ന് പ്രന്‍സിപ്പല്‍ മുന്‍പാകെ അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അവയുടെ ശരിപ്പകര്‍പ്പുകളും സഹിതം അഭിമുഖത്തിനായി ഹാജരാകേണ്ടതാണ് എന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറിയിച്ചു.

Post a Comment

Previous Post Next Post