ബാര്‍ജ് സ്രാങ്ക് ഒഴിവ്

എറണാകുളം: ജില്ലയിലെ ഒരു അര്‍ധസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ബാര്‍ജ് സ്രാങ്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ആറ് ഒഴിവുകള്‍ നിലവിലുണ്ട്. നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ എല്ലാ അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സഹിതം 2022 ജനുവരി നാലിന് മുന്‍പ് അതാത് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. പ്രായപരിധി 18-37. നിയമാനുസൃത വയസിളവ് അനുവദനീയം. സ്ത്രീകളും ഭിന്നശേഷിക്കാരും അര്‍ഹരല്ല. യോഗ്യത-എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള അറിവ്. കേരള ഇന്‍ലാന്‍ഡ് വെസല്‍ റൂള്‍ 2010 പ്രകാരമുള്ള സാധുതയുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്/സെക്കന്‍ഡ് ക്ലാസ് മാസ്റ്റര്‍ ലൈസന്‍സ്.

Post a Comment

Previous Post Next Post