മെഗാ ജോബ് ഫെയർ ജീവിക- 2022 ലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

 എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2022 ജനുവരി 8,9 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന മെഗാ ജോബ് ഫെയർ ജീവിക - 2022 ലേക്ക് തൊഴിൽദാതാക്കൾക്ക് ഡിസംബർ 15 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് ഡിസംബർ 17 മുതൽ 27 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിവിധ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാം. മികച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തേടുന്ന തൊഴിൽദാതാക്കൾ https://ift.tt/2XMi0nB എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മേളയിൽ പങ്കാളികളാകാം. ജില്ലാഭരണകൂടം, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്, ജില്ല നൈപുണ്യവികസന കമ്മിറ്റി , എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്കിൽ എക്സലൻസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് തൃക്കാക്കര ഭാരത് മാതാ കോളേജിൽ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9207027267 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണം.

Post a Comment

Previous Post Next Post